Over Ons

Biobased Agencies

Biobased Agencies heeft zich gespecialiseerd in het stimuleren van de marktintroductie van biobased circulaire producten. De roep om duurzame innovatie wordt steeds groter en de noodzaak hiervan wordt meer en meer zichtbaar. Met het oog op een duurzame toekomst realiseren steeds meer burgers, bedrijven en politici zich dat hergebruik van producten en het terugwinnen van grondstoffen van groot belang is voor ons zelf en voor de planeet waarop wij leven.  Het invoeren van een succesvolle duurzame innovatie bestaat voor 25% uit technische innovatie en voor 75% uit sociale innovatie. Het is belangrijk om vernieuwingen succesvol in te voeren door vooroordelen, zorgen en weerstanden weg te nemen. Dit is tevens de kracht en de missie van de eigenaar van Biobased Agencies, Lody Klement. Hij is een intermediair en ondersteunt en adviseert ondernemers in de overgang van een lineaire economie naar een circulaire economie. Biobased Agencies richt zich op de sectoren infra, bouw, sign-makers, met een custom made specialisatie op het gebied van thermische vormen van biocomposiet voor de industrie.

Lody Klement heeft jarenlange kennis en ervaring opgedaan als ondernemer in de textielbranche. Waarbij hij zoveel mistoestanden op gebied van arbeids- en milieuomstandigheden in de textielindustrie tegenkwam, dat hij zich realiseerde, hier wil ik niet meer aan meewerken, dit moet anders. Hij startte een duurzame damesmodelijn om een voorbeeld te zijn voor andere ondernemers. Vanuit die achtergrond en zijn voorliefde voor natuurlijke materialen kwam hij terecht bij de toepassing van biocomposieten.

Samenwerkingsverbanden.

Biobased Agencies heeft een samenwerkingsverband met Fiberplast B.V. om haar biobased circulaire producten op de markt te brengen. Fiberplast Biobased B.V. is producent, importeur en groothandel van de biobased bouwmaterialen Envirodeck houtcomposiet en Resysta rijstcomposiet. Envirodeck bevat gerecycled loofhoutstof en HDPE, Resysta rijstcomposiet (Nowood) wordt geproduceerd uit rijstschilafval afkomstig uit de voedselproductie, en steenzout. De producten zijn na hun lange levensduur te recyclen en dus herbruikbaar als grondstof, het zijn hernieuwbare producten.

Voor de sectoren infra, bouw en industrie is het vaak maatwerk.  Voor deze speciale expertise werkt Biobased Agencies samen met Advantage Composite BV. Dit bedrijf verzorgt de conceptontwikkeling, engineering, fabricages en montage van de biocomposietproducten.

In dit samenwerkingsverband werkt Biobased Agencies aan een duurzame wereld.

Directeur Fiberplast, Walter Wieten, zegt over Lody Klement: hij is een gedreven, groene adviseur/ondernemer met een neus voor interessante toepassingsmogelijkheden. Ik ken Lody als iemand die met daadkracht en nog meer doorzettingsvermogen moeilijke uitdagingen oppakt. Lody weet buiten de gebaande paden te treden en daarbij successen te realiseren. Dit is een reden voor ons geweest om onze samenwerking verder te intensiveren. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat Lody onze biobased circulaire producten en oplossingen, met name buiten de traditionele bouwsector, infra op een correcte en professionele wijze weet te presenteren. Dat Lody daarbij een sociale en uitermate prettige personage is, geeft hem een hoge gunfactor.

Biobased & circulaire producten

Ons productenpakket

Kies ook voor een duurzame wereld!

Visie & missie van Biobased Agencies

Visie

De markt verandert momenteel van een lineaire economie naar een circulaire economie. Bovendien zien we dat markt voor duurzame producten en diensten groeit. Door als agent ondernemers te stimuleren en te adviseren om te gaan werken met biobased circulaire producten, zal het grote publiek eerder in aanraking komen met deze duurzame producten. Door groeiende bekendheid van het product zal de markt veranderen van een niche- naar een mainstream markt; vraag en aanbod zullen groeien. Hierdoor zal de prijs van deze biobased producten kunnen dalen. Bedrijven die overgaan naar duurzaam ondernemen zullen hun imago versterken waardoor hun marktpositie versterkt. Bovendien zorgt een hogere omzet voor een grotere de innovatiekracht van het bedrijf. Uiteindelijk wordt door dit zelfversterkende proces het milieu minder belast.

Relatie biobased en circulaire economie
Relatie biobased en circulaire economie

Missie

Het willen aanjagen en stimuleren van de markt voor biobased circulaire producten waarbij de ondernemer de continuïteit van zijn bedrijf vooropstelt zonder dat het ten kosten gaat van mens en milieu. Winstmaximalisatie is niet meer de enige waarde die meetelt. De ondernemer brengt een product of dienst op de markt, waar de maatschappij wat aan heeft en beter van wordt.

Het willen bijdragen aan duurzaam ondernemerschap dat gericht is op de uitgangspunten van maatschappelijke verantwoord ondernemen:

People, Planet, Profit

Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat over de drie P’s:

  • People (de menselijke kant): aandacht voor mensen, medewerkers en gesprekspartners.
  • Planet (milieu en energie): aandacht voor milieu, maatschappij, grondstoffen en alternatieven, nu en in de toekomst.
  • Profit (de economische kant): aandacht voor de markt en de noodzakelijkheid van winst en continuïteit voor een onderneming.
Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen MVO
Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen MVO

Neem contact met ons op

lody.klement@biobased-circulair.nl
Bezoek op afspraak : 

  • Videovergaderen is mogelijk via:
  • MS Teams
  • Skype
  • Zoom
  • videobellen via Whatsapp.